1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
– Mã thành viên: 047
– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969
– Email: cbtt@kss.com.vn
– Website: kss.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin Nghị Quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.