1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

–           Mã thành viên: 047

–           Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

–           Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                             Fax: 024.3205 2969

–           Email: cbtt@kss.com.vn

–           Website: kss.com.vn

  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023