Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) công bố thông tin về việc KSS phê duyệt chương trình hợp tác và một số giao dịch giữa KSS và người có liên quan của KSS.

Trân trọng!