1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
– Mã thành viên: 047
– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969
– Email: cbtt@kss.com.vn
– Website: kss.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
KSS công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm như sau:
Ngày 05/07/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 0059/VN1A-HN-HĐ về kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023, soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc tại ngày 30/06/2023 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS.