– Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND
(Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS)
– Mã thành viên: 047
– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969
– Website: kss.com.vn
– Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên
Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế
Loại thông tin công bố:  ☑ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu


Nội dung thông tin công bố:
1. Báo cáo tài chính quý III năm 2023;
2. Công văn giải trình biến động LNST sau thuế TNDN quý III năm 2023 so với quý III năm 2022.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2023 tại đường dẫn: https://kss.com.vn/thong-tin-tai-chinh/


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố