Công ty Cổ phần chứng khoán KS (“KSS”) công bố thông tin Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng!