1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (Theo Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10/2023 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần với mã số doanh nghiệp số 0304763878 thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 26/10/2023)
    Mã thành viên:047
    Địa chỉ trụ sở chính:Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà SunPshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  2. Nội dung thông tin công bố:
    Công bố thông tin về thay đổi người ủy quyền công bố thông tin theo nội dung Giấy ủy quyền số 28/2023/UQ-SMDS có hiệu lực từ ngày 27/10/2023 thay thế cho Giấy ủy quyền số 34/2022/KSS-GUQ ngày 24/10/2022.
  3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2023 tại đường dẫn: https://www.smartmind.vn/danh-muc-cong-bo-thong-tin/thong-bao-smartmind/