1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về thay đổi nội dung giấy uỷ quyền công bố thông tin theo Giấy uỷ quyền số  Giấy ủy quyền số: 12/2022/KSS-GUQ, có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2022, thay thế cho Giấy uỷ quyền số 09/2022/KSS/GUQ, có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2022 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố