1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND
  Mã thành viên : 047
  Địa chỉ : Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại liên hệ : 024.3686 9999
  Fax : 024.3205 2969
  Email : cbtt@smartmind.vn
  Website : https://www.smartmind.vn
  Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên
  Chức vụ : Trưởng bộ phận Pháp chế
 2. Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☑ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
 3. Nội dung thông tin công bố:
  • Công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
 4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần chứng khoán SmartMind vào ngày 15/05/2024 tại đường dẫn: https://www.smartmind.vn/danh-muc-cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong/.