1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

– Mã thành viên: 047

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969

– Email: cbtt@kss.com.vn

– Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 05/12/2022