1.Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022.