1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

–           Mã thành viên: 047

–           Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

–           Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                             Fax: 024.3205 2969

–           Email: cbtt@kss.com.vn

–           Website: kss.com.vn

  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin theo Giấy uỷ quyền số 34/2022/KSS-GUQ ngày 24/10/2022. Người được Uỷ quyền Công bố thông tin mới: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên