1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

– Mã thành viên: 047

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969

– Email: cbtt@kss.com.vn

– Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 76/GPĐC-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/08/2022, và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 09/01/2023 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS, MSDN số 0304763878, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Chứng khoán KS.