Tên tổ chứcCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS 

 Mã thành viên: 047 

 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

 Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

 Email: cbtt@kss.com.vn  

 Website: kss.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công b