Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS 

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần chứng khoán KS theo Giấy mời số 03/GM-KSS ngày 29/07/2022 về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 

Giấy mời và các hồ sơ/tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được Cổ phần chứng khoán KS công bố trên trang thông tin điện tử của KSS ngày 29/07/2022 tại đường dẫn: https://kss.com.vn/dai-hoi-dong-co-cong/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.