Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn 

Nội dung thông tin công bố:

KSS công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm như sau:  

Ngày 28/07/2022, Công ty Cổ phần chứng khoán KS và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 0113/VN1A-HN-HĐ về Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và bảo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.