Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2/2020.