Ngày 11/03/2021, Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Nam Gateway nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập hoạt động của công ty chứng khoán số 09/GPĐC-UNCK do UBCKNN cấp ngày 11/03/2021 với nội dung thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên : Bà Trần Thị Thu Hằng Giới tính: Nữ

Chức danh : Chủ tịch HĐQT Quốc tịch: Việt Nam

Ngày tháng năm sinh : 14/09/1985

Số căn cước công dân : 014185000582 ngày cấp: 20/02/2017 nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn 04, nhà B, TTQĐ 75886 TCHC, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Theo đó, người được miễn nhiệm Người đại diện theo pháp luật là

Họ và tên : Ông Trần Tống Sáng

Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam

Ngày tháng năm sinh : 19/02/1985

CMND : 271667673 cấp ngày 21/03/2015 tại CA.Tỉnh Đồng Nai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 12.04 CC An Lộc 2, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM

 

Trân trọng!