Công ty CP Chứng Khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018.