Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
Mã thành viên : 047
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Căn cứ theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD, Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 83/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi với nội dung thay đổi như sau:
I. Thay đổi tên Công ty:
1. Thông tin trước khi thay đổi:
– Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
– Mã thành viên : 047
– Tên tiếng anh : KS Securities Joint Stock Company
– Tên giao dịch : KS Securities
– Tên viết tắt : KSS
2. Thông tin sau thay đổi:
– Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND
– Mã thành viên : 047
– Tên tiếng anh : SmartMind Securities Joint Stock Company
– Tên giao dịch : SmartMind Securities
– Tên viết tắt : SMDS
II. Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật
1. Thông tin trước khi thay đổi:
– Người đại diện theo Pháp luật : Đỗ Thị Định Giới tính: Nữ
– Chức danh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
– Quốc tịch : Việt Nam
– Ngày tháng năm sinh : 26/12/1983
2. Thông tin sau thay đổi:
– Người đại diện theo Pháp luật : Nguyễn Nam Hưng Giới tính: Nam
– Chức danh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
– Quốc tịch : Việt Nam
– Ngày tháng năm sinh : 03/09/1981
III. Ngày có hiệu lực: 18/10/2023
IV. Ngày nhận được Giấy phép Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: 18/10/2023